Ang. Arkivens dag 9/11 – Vi ställer in

Hej arkivälskare!

Ville bara meddela att Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland inte kommer att anordna Arkivens dag i år, men vi kommer att göra en nysatsning inför år 2014.

Vi rekommenderar dock varmt att ni besöker någon av våra kollegor på denna högtidliga dag. För mer information om Arkivens dag i Västra Götaland och resten av Sverige vänligen följ denna länk

På återhörande…

/Jonas Andersson, Arkivchef

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland – Kulturnatt i Kvarnbyn

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland kommer även i år att medverka i Kulturnatt i Kvarnbyn. Vi kommer att visa ett bildspel med titeln ”Augustsson was here” och är en skildring av Mölndals Kvarnby med omnejd från ett SOAB-perspektiv. SOAB är en förkortning för Svenska Oljeslageri Aktiebolaget som grundades år 1916 och hade sitt huvudkontor i Mölndal, samt en fabrik. Företagets mölndalsdel hade sitt ursprung i det oljeslageri som drogs igång i Mölndals Kvarnby av Mendel Elias Delbanco år 1827. Vi bevarar delar av SOAB:s arkiv inom ramen för vår enhet Industrihistoriskt Arkiv.

Fotograf är Leif Augustsson (1925-1998) och skildrar tiden mellan 1964-1980. Vi tog emot delar av hans bildarkiv i en leverans från Folkrörelsernas Arkiv i Göteborg i augusti 2013. Här följer en kort levnadbeskrivning av Leif:

Leif Augustsson (1925-1998) fick sin utbildning på Göteborgs tekniska institut där
han tog ingenjörsexamen i ämnet kemi. Efter utbildningen blev han anställd på
SOAB som laboratorieassistent och därefter avancerade han till laboratoriechef. Under några år i början av 1970-talet var han verksam i Stenungsund, ditt forskning och laboratorieverksamheten i företaget flyttats. I mitten 1970-talet återvände han till Mölndal som produktionschef. Augustsson var senare yrkesverksam på Volvo och innehade dessutom även antikaffär på Såggatan i Majorna.

Hans stora intresse var Göteborgs historia, vilket ledde till engagemang i Göteborgs hembygdsförbund och Föreningen Gamla Masthuggspojkar. Särskilt värnade han om stadsbilden och var motståndare till det myckna rivandet under 1960-1970-talen. Bevarandet av Mölndals Kvarnby var en fråga som han också ivrigt arbetade för.

SOAB i juli 1976. Foto Leif Augustsson.
SOAB i juli 1976. Foto Leif Augustsson.

Så kom och ta del av Leifs unika bilder från Mölndals Kvarnby…

Välkommen!

Bildprojektet – Fotot från förr 2013 08 29

Vi på Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland driver sedan många år tillbaka ett projekt där vi publicerar bilder från våra samlingar i lokaltidningen Mölndals-Posten.

Syftet är dels att få information om bilderna, men vi har upptäckt att det dessutom fyller en viktig social funktion då vi har sammanfört en del av våra informanter. För många blir det ett kärt återträffande efter många år på olika håll. Det känns bra att kunna bidra till människors livskvalitet, kultur när den är som bäst!

Dagens bild förståller Krokslätts Gymnastikförening någon gång på 1920-talet. Håll till godo folks…

/Jonas

 

Mölndals Posten 2013 08 29

 

 

Besök från Biblioteksmuseet i Borås på måndag

På måndag så får Föreningsarkivet besök från Biblioteksmuseet i Borås. Biblioteksmuseet drivs Biblioteksmuseiföreningen. På den här länken finns en film om Biblioteksmuseets verksamhet.

biblioteksmusset i borås, besök, bibliotekshyllor

Biblioteksmuseet vilket är lokaliserat i Borås, samlingar är byggda av donationer från såväl bibliotek och bildningsorganisationer som privatpersoner består bland annat av ett referensbibliotek med böcker och tidskrifter inom folk- och studiebiblioteksområdet. Samlingen är delvis men inte i sin helhet sökbar på nätet. Huvudavdelningarna i biblioteket är:

– biblioteksväsen allmänt
– utredningar
– statistik
– debatt
– enskilda bibliotek
– lokaler
– barn- och ungdomsverksamhet
– uppsökande verksamhet
– sjukhusbibliotek
– informationsarbete
– administration
– PR, diverse
– biblioteksteknik
– konferenser/utbildning
– yrkesroller
– Bibliotekstjänst
– forskning
– Norden
– material på engelska
– material på övriga främmande språk
– folkbildning
– bok(handel)
– enskilda personer
– periodica.

2. En särskild samling specialarbeten och uppsatser från bibliotekarieut-
bildningen.

3. Bokförteckningar från Sveriges Allmänna Biblioteksförening, SAB,
(numera SB), Bibliotekstjänst samt olika bibliotek och förlag m fl.

4. Foton av bibliotek, bibliotekspersonal och användare och invigningar
mm.

5. Filmer i olika tekniker som producerats om och av bibliotek.

6. Ljudband-/kassetter med intervjuer med biblioteksveteraner och
användare.

7. Diverse småtryck, särtryck, reklammaterial, vykort, bokmärken och
blanketter mm.

8. Arkivmaterial från olika projekt som inventeringen av bevarat material
från nedlagda bibliotek i fd Älvsborgs län, dagböcker som skickades
in i projektet ”Vad händer på de svenska folkbiblioteken 14 oktober
1996”, hemsidor från svenska folkbibliotek 1996-97 och lånekort från
insamlingen av sådana från alla svenska folkbibliotek 2008 mm.

9. Tidningsklipp med biblioteksansknytning 1903-87 (samlingen är
placerad på bibliotekshögskolan i Borås).

10.Utställningar som museet producerat om a) Brännvin och bibliotek, b)
Esperanto, c) Bokbuseen 50 år samt d) Folkbiblioteken 200 år från
1999.

11.Boksamlingar från olika studieorganisationer som visas i de olika
biblioteksmiljöer som presenteras i utställningsutrymmena.

12.Inventarier från olika folk- och studiebibliotek som också visas i
utställningsmiljöerna.
utställningsutrymmena.

Biblioteksmuseiföreningen som driver Biblioteksmuseet är en ideell förening som vill verka för att de svenska bibliotekens historia tas till vara och blir dokumenterad. Föreningen startades 1989. Föreningen är bl a initiativtagare till startandet av Biblioteksmuseet och ansvarar för driften av detsamma. Medlemmar är enskilda och institutioner/organisationer med intresse för biblioteks- och folkbildningshistoria.

Program om Föreningsarkivet i Radio 88 på lördag

På  lördag den fjärde maj så skulle det sändas ett program på Radio 88 om Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland. På grund problem med teknikenblev det inte så.

Programmet sänds iställetden 25:e maj mellan 14:30 till 16:00. Vill ni tjuvlyssna så går det att lyssna på intervjun redan nu på följande länk: Radio Partille

Radio 88 Partille drivs helt ideellt av en samling yrkesverksamma radioentusiaster och pensionärer, som ägnar många tusen timmar varje år åt att värna om våra lyssnare och annonsörer.

Jan Jörnmark om Papyrus om SOAB och AB Papyrus

I Mölndal fanns det fram till för bara några år sedan två tunga industrier som har haft en dominerande roll i näringslivet. Svenska Oljeslageri Aktiebolaget och AB Papyrus. De båda företagen startade sin produktion på 1800-talet och hade sin lokalisering starkt kopplad till kvarnbyfallet och kraften som utvanns ur den

Produktionen hos dessa två anläggningar lades ner tämligen samtidigt för en kort tid sedam. Jan Jörnmark har gjort ett informativt bildspel, som dokumenterar och beskriver dessa anläggningar en kort tid efter nedläggningarna. Som vanligt är det sevärt och tänkvärt.

Jan Jörnmark om Papyrus om SOAB och AB Papyrus
Jan Jörnmark om Papyrus om SOAB och AB Papyrus

Besök från Skogshistoriska Sällskapet – skall bekanta sig med AB Papyrus

Tisdagen 14/5 kommer Industrihistoriskt Arkiv att besökas av grupp på 45-50 skogsnäringsintresserade medborgare på besök från Skogshistoriska Sällskapet

De skall bland annat ta del av samlingarna från AB Papyrus som vi bevarar.

Det känns ju extra passande med tanke på Jan Rennels bok om skogsnäringen som kom ut år 2011.

Vi hälsar dem välkomna!

skoghistoriska sällskapet
skoghistoriska sällskapet

Lise Meitner

Uddmanska huset

Under arbetet med att förteckna Kungälvs Lottakårs handlingar åkte jag och Jonas till Kungälv för att besöka föreningens lokaler. Väl där upptäcker vi en plakett uppsatt på husväggen som berättar att den världskända fysikern Lise Meitner bott där, i det hus som kallas för Uddmanska huset, på adressen Västra gatan 9. Plaketten förtäljer också att det var på denna adress som Lise Meitner skapade  hypotesen som la grunden för såväl atombomben som kärnkraften.

Lise Meitner

Lise Meitner var judinna och föddes i Österrike på slutet av 1800-talet. Hon hade redan tidigt ett stort fysikintresse och lyckades trots att hon var kvinna ta en fil dr i fysik. Lise Meitner började 1907 studera för Max Planck som hon senare assisterade. Därmed blev hon en kvinnlig pionjär i forskningsvärlden. Därutöver forskade hon tillsammans med Otto Hahn som forskade kring radioaktiviteten.

Strax efter att Tyskland annekterade Österrike blev Meitner tvungen att fly landet eftersom hennes österriska pass inte längre skyddade henne. Otto Hahn hjälpte henne då att fly via Nederländerna och Niels Bohr i Köpenhamn till Stockholm och Sverige där hon fortsatte sitt arbete på Manne Siegbahninstitutet. Hahn och Lise Meitner startar en brevväxling rörande forskningen.

Eva Von Bahr Bergius

Vintern 1938 besökte Lise Meitner sin vännina Eva Von Bahr Bergius i Kungälv. I en nyutkommen bok skriven av Hedvig Hedqvist som heter kärlek och kärnfysik berättas en historia i skärningspunkten mellan vetenskaps-, världs- och kärlekshistoria. I breven mellan dem finns starka känslor men vad för slags relation som fanns mellan de båda, utöver att Lise ville att de skulle bo tillsammans går inte att definiera.

I ett brev som når henne under besöket i Kungälv ber Otto Hahn henne att analysera resultaten av ett experiment. I sitt svar lanserar hon som första person någonsin hypotesen, om hur neutronen gör urankärnan instabil och delar den i de två mindre delarna barium och krypton, vilket resulterar i att några neutroner frigörs plus en enorm mängd energi. Den frigjorda energin motsvarade den beräknade minskningen av massan enligt Einsteins berömda ekvation E=mc².

Otto Hahn publicerade de kemiska upptäckterna i januari 1939 och Lise Meitner publicerade de fysikaliska förklaringarna följande månad tillsammans med sin systerson och fysikern Otto Robert Frisch, processen döptes till ”nukleär fission”. I denna publikation förutser Lise Meitner möjligheten till en kärnreaktion med en enorm explosiv potential. Rapporten fungerade som startskott till en febril aktivitet eftersom upptäckten kunde användas till vapenproduktion och ledde slutligen fram till kreationen av atombomben.

Lise Meitner tackar under kriget nej till att delta i Manhattanprojektet, blir senare svensk medborgare och bor fram till 1960 i Stockholm då hon flyttar till England där Otto Robert Frisch är aktiv och avlider där 1968.

Lise Meitner fick efter sin död det nyupptäckta grundämnet Meitnerium uppkallat efter sig.

 

Partille Lottakår förtecknat

Partille Lottakårs arkiv blev färdigförtecknat idag, lottorna är nog en företeelse som många har ett något vagt grepp om. Svenska Lottakåren som har haft verksamhet i Sverige sedan 1924 är ett stort kvinnligt nätverk med en mångfald av insatser och utbildningar för den som är intresserad.

Partille Lottakår bildades mitt under andra världskriget den 28:e juni 1940. Den tyska armén hade den 9:e april samma år invaderat både Danmark och Norge och oron växte att Sverige skulle gå samma öde till mötes.

andra världskriget, kvinnliga soldater, partille lottakår
andra världskriget, kvinnliga soldater

Det fanns i Partille några kvinnor som var medlemmar i dåvarande Göteborgs södra Lottakår hos vilka tanken växte att bilda en Lottakår i Partille. Drivande och uppmuntrande kraft bakom bildande var landstormskapten Bertil Grauers, som var försvarsintresserad och insåg behovet av en Lottakår.

andra världskriget 2, landstigning, partille lottakår

Kåren anslöts till Svenska Lottakåren 1940 med ändamål att bland annat:
till rikets försvar rekvirera lottor
tillse att lottorna frivilligt deltar i tjänstegrensutbildning och övriga kurser
genom insamlingsverksamhet stödja lottautbildningen.

Bland handlingarna finns en fin dokumentation av Varbergs lottaskola som Svenska Lottakåren anordnade fram till och med 1981.

Det som fascinerat mig med att förteckna Partille Lottakår är den mångfald av aktiviteter och utbildningar som finns. Samt det engagemang, tid och kunskap som dessa kvinnor lagt ner på lottornas utveckling.

Den som vill veta mer Svenska Lottakåren och dess verksamhet går in på deras hemsida www.svenskalottakaren.se