Årsmöte 2024 med Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland

Tid: lördag den 6 april 2024 klockan 11.00   

Plats: Landvetters kulturhus, lokal Samlingssalen

Ärenden: enligt bifogat förslag till föredragningslista

Samtliga medlemsorganisationer äger rätt att nominera ett ombud.

I anslutning till förhandlingarna kommer vi att bjudas på en föreläsning av Lennart Palm som kommer att tala över ämnet:

Från gravallvarligt till dödskul