Partille Lottakår förtecknat

Partille Lottakårs arkiv blev färdigförtecknat idag, lottorna är nog en företeelse som många har ett något vagt grepp om. Svenska Lottakåren som har haft verksamhet i Sverige sedan 1924 är ett stort kvinnligt nätverk med en mångfald av insatser och utbildningar för den som är intresserad.

Partille Lottakår bildades mitt under andra världskriget den 28:e juni 1940. Den tyska armén hade den 9:e april samma år invaderat både Danmark och Norge och oron växte att Sverige skulle gå samma öde till mötes.

andra världskriget, kvinnliga soldater, partille lottakår
andra världskriget, kvinnliga soldater

Det fanns i Partille några kvinnor som var medlemmar i dåvarande Göteborgs södra Lottakår hos vilka tanken växte att bilda en Lottakår i Partille. Drivande och uppmuntrande kraft bakom bildande var landstormskapten Bertil Grauers, som var försvarsintresserad och insåg behovet av en Lottakår.

andra världskriget 2, landstigning, partille lottakår

Kåren anslöts till Svenska Lottakåren 1940 med ändamål att bland annat:
till rikets försvar rekvirera lottor
tillse att lottorna frivilligt deltar i tjänstegrensutbildning och övriga kurser
genom insamlingsverksamhet stödja lottautbildningen.

Bland handlingarna finns en fin dokumentation av Varbergs lottaskola som Svenska Lottakåren anordnade fram till och med 1981.

Det som fascinerat mig med att förteckna Partille Lottakår är den mångfald av aktiviteter och utbildningar som finns. Samt det engagemang, tid och kunskap som dessa kvinnor lagt ner på lottornas utveckling.

Den som vill veta mer Svenska Lottakåren och dess verksamhet går in på deras hemsida www.svenskalottakaren.se

 

Lämna en kommentar