Lise Meitner

Uddmanska huset

Under arbetet med att förteckna Kungälvs Lottakårs handlingar åkte jag och Jonas till Kungälv för att besöka föreningens lokaler. Väl där upptäcker vi en plakett uppsatt på husväggen som berättar att den världskända fysikern Lise Meitner bott där, i det hus som kallas för Uddmanska huset, på adressen Västra gatan 9. Plaketten förtäljer också att det var på denna adress som Lise Meitner skapade  hypotesen som la grunden för såväl atombomben som kärnkraften.

Lise Meitner

Lise Meitner var judinna och föddes i Österrike på slutet av 1800-talet. Hon hade redan tidigt ett stort fysikintresse och lyckades trots att hon var kvinna ta en fil dr i fysik. Lise Meitner började 1907 studera för Max Planck som hon senare assisterade. Därmed blev hon en kvinnlig pionjär i forskningsvärlden. Därutöver forskade hon tillsammans med Otto Hahn som forskade kring radioaktiviteten.

Strax efter att Tyskland annekterade Österrike blev Meitner tvungen att fly landet eftersom hennes österriska pass inte längre skyddade henne. Otto Hahn hjälpte henne då att fly via Nederländerna och Niels Bohr i Köpenhamn till Stockholm och Sverige där hon fortsatte sitt arbete på Manne Siegbahninstitutet. Hahn och Lise Meitner startar en brevväxling rörande forskningen.

Eva Von Bahr Bergius

Vintern 1938 besökte Lise Meitner sin vännina Eva Von Bahr Bergius i Kungälv. I en nyutkommen bok skriven av Hedvig Hedqvist som heter kärlek och kärnfysik berättas en historia i skärningspunkten mellan vetenskaps-, världs- och kärlekshistoria. I breven mellan dem finns starka känslor men vad för slags relation som fanns mellan de båda, utöver att Lise ville att de skulle bo tillsammans går inte att definiera.

I ett brev som når henne under besöket i Kungälv ber Otto Hahn henne att analysera resultaten av ett experiment. I sitt svar lanserar hon som första person någonsin hypotesen, om hur neutronen gör urankärnan instabil och delar den i de två mindre delarna barium och krypton, vilket resulterar i att några neutroner frigörs plus en enorm mängd energi. Den frigjorda energin motsvarade den beräknade minskningen av massan enligt Einsteins berömda ekvation E=mc².

Otto Hahn publicerade de kemiska upptäckterna i januari 1939 och Lise Meitner publicerade de fysikaliska förklaringarna följande månad tillsammans med sin systerson och fysikern Otto Robert Frisch, processen döptes till ”nukleär fission”. I denna publikation förutser Lise Meitner möjligheten till en kärnreaktion med en enorm explosiv potential. Rapporten fungerade som startskott till en febril aktivitet eftersom upptäckten kunde användas till vapenproduktion och ledde slutligen fram till kreationen av atombomben.

Lise Meitner tackar under kriget nej till att delta i Manhattanprojektet, blir senare svensk medborgare och bor fram till 1960 i Stockholm då hon flyttar till England där Otto Robert Frisch är aktiv och avlider där 1968.

Lise Meitner fick efter sin död det nyupptäckta grundämnet Meitnerium uppkallat efter sig.

 

Lämna en kommentar