IFA – Inkludera fler i arkiven

IFA – Inkludera fler i arkiven              for english                                               

IFA var ett 1-års projekt (mars 2021-februari 2022) finansierats av pengar som skänkts till Föreningsarkivet i ett testamente. I detta experimentella projekt sökte vi kontakt med invandrarföreningar, föreningar för nya svenskar och etniska minoriteter för att uppmana dem till och hjälpa dem med att bevara och dokumentera sin verksamhet.

Föreningar i vårt upptagningsområde (Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Öckerö) uppmanades att kontakta projektledaren Arif Naqvi för ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur man tänker kring sin historia i syfte att finna lösningar för framtiden.

Det fanns inte någon kostnad för deltagande och föreningarna kunde vara av olika slag: kulturföreningar, idrottsföreningar, bildningsorganisationer, religiösa organisationer, fackföreningar, politiska organisationer, små eller stora, nedlagda, vilande eller aktiva, formella föreningar eller informella nätverk; även helt online.

Enda kraven var att föreningen hade sitt säte i vårt upptagningsområde, var demokratiskt uppbyggd, samt att den vi skulle möta talade antingen svenska eller engelska.

IFA projektet har nu formellt lagts ned. Dock fortsätter Föreningsarkivet att arbeta för att inkludera fler i arkiven. Under projektets gång lärde vi oss mycket om hur vi kan arbeta med olika typer av kulturföreningar så att de kan känna sig trygga med att deras historia bevaras med förståelse för deras specifika kontexter och utmaningar.

Det är viktigt att vi fortsätter att vara flexibla i hur vi samlar in och tillgängliggör material enligt föreningarnas behov av att kunna skydda sina medlemmar, men också synliggöra deras mål och varför de bildades.

Ni kan ladda ned projektets infoblad på svenska och på engelska. Det finns även en kvalitativ utvärderingsrapport som skrevs mitt i projektet (november 2021) och en kvantitativ rapport som skrevs vid projektets slut (mars 2022).

Arif kan nås via mejl till arif.naqvi(a)molndal.se