IFA – Inkludera fler i arkiven

IFA – Inkludera fler i arkiven              for english                                               

IFA är Föreningsarkivet i Sydvästra Götalands nya projekt där vi söker kontakt med invandrarföreningar, föreningar för nya svenskar och etniska minoriteter för att uppmana dem till och hjälpa dem med att bevara och dokumentera sin verksamhet.

Föreningar i vårt upptagningsområde (Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Öckerö) är välkomna att kontakta projektledaren Arif Naqvi. Han kan ordna ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur man tänker kring sin historia i syfte att finna lösningar för framtiden.

Det finns inte någon kostnad för deltagande. Föreningarna kan vara av olika slag: kulturföreningar, idrottsföreningar, bildningsorganisationer, religiösa organisationer, fackföreningar, politiska organisationer, små eller stora, nedlagda, vilande eller aktiva, formella föreningar eller informella nätverk; även helt online.

Enda kraven är att föreningen har sitt säte i vårt upptagningsområde, är demokratisk uppbyggda, samt att den vi skall möta talar antingen svenska eller engelska.

Vill du veta mer? Här finns ett infoblad på svenska och på engelska som ni kan ladda ner och dela ut till alla som har kopplingar till relevanta föreningar.

Arif kan nås via mejl till arif.naqvi(a)molndal.se och han kan ordna en träff (fysiskt, online eller via telefon) för att svara på  frågor.