Besök från Skogshistoriska Sällskapet – skall bekanta sig med AB Papyrus

Tisdagen 14/5 kommer Industrihistoriskt Arkiv att besökas av grupp på 45-50 skogsnäringsintresserade medborgare på besök från Skogshistoriska Sällskapet

De skall bland annat ta del av samlingarna från AB Papyrus som vi bevarar.

Det känns ju extra passande med tanke på Jan Rennels bok om skogsnäringen som kom ut år 2011.

Vi hälsar dem välkomna!

skoghistoriska sällskapet
skoghistoriska sällskapet