Jan Jörnmark om Papyrus om SOAB och AB Papyrus

I Mölndal fanns det fram till för bara några år sedan två tunga industrier som har haft en dominerande roll i näringslivet. Svenska Oljeslageri Aktiebolaget och AB Papyrus. De båda företagen startade sin produktion på 1800-talet och hade sin lokalisering starkt kopplad till kvarnbyfallet och kraften som utvanns ur den

Produktionen hos dessa två anläggningar lades ner tämligen samtidigt för en kort tid sedam. Jan Jörnmark har gjort ett informativt bildspel, som dokumenterar och beskriver dessa anläggningar en kort tid efter nedläggningarna. Som vanligt är det sevärt och tänkvärt.

Jan Jörnmark om Papyrus om SOAB och AB Papyrus
Jan Jörnmark om Papyrus om SOAB och AB Papyrus

Lämna en kommentar