Besök från Skogshistoriska Sällskapet – skall bekanta sig med AB Papyrus

Tisdagen 14/5 kommer Industrihistoriskt Arkiv att besökas av grupp på 45-50 skogsnäringsintresserade medborgare på besök från Skogshistoriska Sällskapet

De skall bland annat ta del av samlingarna från AB Papyrus som vi bevarar.

Det känns ju extra passande med tanke på Jan Rennels bok om skogsnäringen som kom ut år 2011.

Vi hälsar dem välkomna!

skoghistoriska sällskapet
skoghistoriska sällskapet

Jan Jörnmark på Papyrusområdet

Jan Jörnmark på papyrusområdet

Författaren Jan Jörnmark har skrivit boken Övergivna platser samt medverkat i dokumentären Glömda platser i SVT hösten 2010. Han har gjort en film på Papyrusområdet om Papyrus pappersfabrik i Mölndal . Här är länken till filmen.

Jan Jörnmark är aktuell med en ny bok som heter Avgrunden Hur sätter kapitalismen spår i geografin.  I boken följer Jan Jörnmark och Annika von Hausswolff  i kapitalets fotspår och dess verkningar. Genom USA, Östasien och Kroatien, via IT-branschens och bostadssektorns bubblor, spåras globaliseringens rötter: arbetskraften och kapitalet. Boken Avgrunden är en undersökning i efterdyningarna av kollaps, skenande statsskulder och ödeplatser.

Jan Jörnmark på Papyrusområdet
Jan Jörnmark

VIDEO: Torgil Störner och Peter Hellqvist

FOTOGRAFIER: Jan Jörnmark, ur boken ”Avgrunden”

FOTOGRAFIER AV GAMLA PAPYRYS: Mölndals stadsmuseum och Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland

MUSIK: Björn Olsson