Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland
Föreningsarkivet i Sydvästra Götalands upptagningsområde (de rödmarkerade)

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland är en ideell förening som har till uppgift att samla in, inventera, ordna och förteckna skrivna handlingar, trycksaker, foton, fanor med mera som tillkommit som ett resultat av verksamheten hos föreningar, företag och enskilda personer från Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner. Det har sitt säte i Mölndal.

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland är en religiöst neutral och partipolitiskt obunden organisation som utgår ifrån alla människors lika värde.

Våra vanliga öppettider är vardagar, kl. 9-16. Kontaktinformation finns här.