Mannen i rocken – Hilding Evald Helmersson

Mannen i rocken – Hilding Evald Helmersson

Någon gång i  slutet av 1930-talet eller i början av 1940-talet. Två lastbilar har krockat nedanför Mölndals kråka. Den högra bilen tillhör Fässbergs Trävaruhandel AB och den högra tillhör Svenska Oljeaktiebolaget. Nyfikna människor samlas för att se vad som har skett. Åskådarna rör sig och blir därmed lite otydliga i konturerna, men en är knivskarp där han står på trottoarkanten.  Det är direktören för SOAB, Hilding Helmersson. 

Från Halland till Kvarnbyn

*Hilding Evald Helmersson föddes 10/8 1891 i Edenberga i Ränneslövs kommun i Halland som son till en mejerist. Vi låter det gå några år till år 1919. Hilding hade då under några år varit anställd inom Folkhushållningsbyråns olika avdelningar, men denna verksamhet avvecklades i samband med krigsslutet. Vad göra nu?  Det ena gav det andra och till slut fick han ett möte med SO ABS:s VD Hakon Leffler. Leffler tillhörde ägarfamiljen som år 1916 låtit dåvarande Firma M E Delbanco uppgå i SOAB. De båda herrarna fann varande och Helmersson fick tjänst som kontorschef under Leffler.  Den 1/7 påbörjades anställning, men detta var hans första intryck:

”Den 1 juli 1919 kom jag till kontoret i Mölndal och då baxnade jag, ty jag kom in i det smutsigaste och mörkaste krypin jag kunde tänka mig. ” Helmersson tog sig dock an sina sysslor och efter knappt 20 år i företaget blev han VD 23/5 1939.

Att bygga något nytt – produktutveckling

Helmersson tillträdde vid en orolig tid. Lönsamheten var inte så god och tillgången på linfrö dålig på grund av dåliga skördar i Argentina. I Mölndalsfabriken var husen gamla och svåra att använda. Företaget övervägde faktiskt att flytta verksamheten och bygga en  helt ny anläggning på Hisingen, men valde att satsa i Kvarnbyn. Dittills hade fokus legat på linoljan (år 1919 hade man 70% av den svenska tillverkningen), men nu inrättade man det första av många forskningslaboratorium.  Fokus låg på alkydharster. Dessa används för tillverkning av färg och bindemedel och hade tidigare köpts in som halvfabrikat. Alkydhartserna består av ftalseyreandryhid (FSA), glycerin och olja. Linolja hade man och även en anläggning för glycerinframställning. Man beslutade nu att starta egen FSA-tillverkning. År 1943 invigdes F-fabriken (där F stod för FSA). En stor nackdel med denna tillverkning var att man använde kvicksilver som köldmedel. En del av detta rann ut i samband med att anläggningen togs ned och flyttades till Nol år 1965. Utöver detta tog man fram många andra produkter, varav vissa var succéer medan andra blev intressanta försök. Poängen var att SOAB under Helmersson uppmuntrade försök.

Olycka!

Hilding Helmersson efter en krock vid Mölndals kråka

Något som påverkade Helmersson starkt under dessa år inträffade 18/9 195. En självantändning inträffade samband med en utbyggnad av F-fabriken. En av de anställda, en snickare, avled

av skadorna och ytterligare personer blev skadade. Förutom det mänskliga lidandet kom det att kosta företaget 413 230 kronor; drygt 7 miljoner kronor nu. Helmersson och företaget valde från början att vara transparanta mot allmänheten och media, något som alla tjänade på.

Att bygga något nytt – personalsammansättning

Under och efter andra världskriget anställde  företaget en strid ström av unga nyutbildade ingenjörer. En av dessa var sonen, Per-Olof.  Till detta kom en stor grupp högutbildade människor som tvingats att fly från Centraleuropa och Baltikum. Vid sidan av akademikerna hade man hela tiden en uppsättning duktiga hantverkare (snickare, rörläggare, målare och elektriker). Dessa var oumbärliga då utrusningen och maskinparken man ägde, var specialbyggd för företaget och till stor del tillverkad av företagets folk. Man inrättade ett forskningsbibliotek med anställd personal, som nyttjades flitigt. SOAB blev alltså en dynamisk arbetsplats. I anslutning till arbetet kunde man sedan välja att engagera sig i föreningslivet vid företaget där man kunde idrotta eller titta på film.  År 1916 arbetade 66 personer på SOAB i Mölndal 10 var tjänstemän). 1936 var man 130 (109 arbetare och 29 tjänstemän). 1959 var man 455 anställda och då (248 arbetare och 209 tjänstemän varav 120 ingenjörer och laboranter).

Soabs silo var ett känt landmärke i Mölndal. Bilden är tagen 1956

Att bygga något nytt – byggnader i urval  

1932–1934 genomfördes en stor ombyggnad av Oljefabriken (O-fabriken). Det var den stora fabriken som då sträckte sig ned till Forsebron. Den sträckte sig då ned till Forsebron (nu återstår en mindre del i form av ett parkeringshus) 11/11 1935 invigdes den ikoniska Silon som sedan byggdes till år 1938.

  • 1940 uppfördes ett konstharstlaboratoium  Konstharts är i princip det vi idag kallar plast.   
  • 1941 färdigställdes en ny lokal för lagring av linfrökakor
  • 1943 var man färdiga med ombyggnaden av en gammal kvarnbyggnad som blev F-fabriken och är en mindre av utgörs av huset mellan ”Strumpan” och parkeringshuset. Denna byggdes sedan ut i omgångar mellan 1948 – 1952.
  • 1944 byggde man om ett tidigare lager för linfrö till en konsthartsfabrik. Den kom att kallas K-fabriken och var den stora fabriksbyggnaden nedanför silotornet.
  • 1946–1956 byggde man sedan ut K-fabriken med bland annat flygelbyggnader; internt kallade

”skepp”.

  • 1949 byggde man ut tankstationen och ett hus innehållande omklädningsrum, matsal och bibliotek.
  • 1959 var man på gång med att färdigställa det stora Centrallagret som på andra sidan järnvägen.

Att sluta

Hilding Helmersson avslutade sin tjänst som VD år 1959 och ersattes av Bengt Skånsberg. Han levde ytterligare tio år och avled på juldagen 1969. Det finns jättemycket mer att säga om honom och SOAB med föregångare, men det får bli vid ett annat tillfälle  Arkivmaterialet bevaras av Föreningsarkivet inom ramen för Industrihistoriskt arkiv.

Gymnastikföreningen Zephyr grundades 1930 – tackade nej till OS i Berlin

Länge fick bara kvinnor vara med. Och deras vighet kunde ha tagit dem ända till OS i Berlin. Det här är historien om den anrika Mölndalsföreningen Zephyr.

Karl Bjernestad

Hösten 1929 hölls en gymnastikuppvisning i Centralskolan (den som nu heter Kvarnbyskolan). De som visade upp sig gick under namnet ”Pojkavdelningen”. Denna grupp utgjordes av elever till gymnastikläraren Wilhard Stockelid. Några jämnåriga flickor på skolan frågade Stockelid om han ville bilda en gymnastikförening för dem – och det ville han.

1930 bildades en flickavdelning, men detta var ännu inte en förening. Nästa steg togs med hjälp av Stockelid, när det visade sig att flickorna ville fortsätta.

Efter oändliga funderingar och många förslag på föreningsnamn stannade man för magisterns föreslag: Zephyr – en västanfläkt. 1932 tillsattes en interimsstyrelse och samma år bildades föreningen officiellt.

Fick en inbjudan till OS i Berlin

Första uppvisningen hölls i Centralskolan i april 1933, föreningen deltog vid Kvarnbyvallens invigning 15 juli 1934 och senare vid Gunnebo slott och i Folkets Park. Man hade en uppskattad uppvisning på Kvarnbygårdens gräsmatta.

Zephyr var från början en förening exklusivt för tjejer. Någon gång blev dock ”karltorkan” (som man uttryckte det) särskilt svår. Vid sådana tillfällen bjöd föreningen in gästande manliga avdelningar att delta på uppvisningarna.

Zephyr fick även en inbjudan att delta på olympiaden i Berlin 1936, ett OS som på många sätt blev en propagandauppvisning från Adolf Hitlers nazistregim. Den inbjudan valde dock föreningen att lägga åt sidan på grund av världsläget.

Orientering och handboll

Föreningen sysslade också sporadiskt med orientering. Inger Winsnes var mest framstående och vann guld i Distriktsmästerskapen. Hon tävlade också för Mölndals Gymnastik- och idrottssällskap.

Åren 1941–1943 deltog föreningen med växlande lycka även i handbollsserien.

Friidrott och skidåkning har också stått på föreningens program. Föreningen anordnade skidutflykter till Hindås. Mölndalsmästerskap och bästa resultat vid tävlingar i friidrott och skidor har erövrats av bland annat Astrid Gross, Brita Hermansson, Brita Strömwall och Sylvia Winsnes.

Startade ungdomsverksamhet

Föreningen startade med barn- och ungdomsverksamhet 1951, vilket var mycket uppskattat.

På danskt initiativ inleddes ett samarbete med Nörresund kvinde gymnastikförening. Detta utbyte utmynnade i gemensamma uppvisningar i truppgymnastik. 1956 bjöds Zephyr in till Nörresundsbys 25-års jubileum. Resan gick med fartyget M/S Prinsessan Margaretha. Samkväm, uppvisning och besök på författaren Thomas Olesen Lökkens födelsegård stod på programmet. Detta samarbete varade 1953–1958.

Männen släpptes in

1988 beslöt föreningen att även män skulle få möjlighet att delta i gymnastiken, men de kunde inte väljas in i styrelsen.

Två exempel på eldsjälar i föreningen är Majken Andersson och Birgit Johansson som blev medlemmar 1933 respektive 1934

Bland gymnastikinstruktörer under åren finner vi: Wilhard Stockelid, Ingrid Sjögren, Dagny Jonasson, Ruth Svedberg, Margaretha Carlsson, Anne-Marie Esberg och Gertrud Carlsson.

Nu, mer än 90 år efter bildandet, lever Zephyr lever fortfarande kvar. Enligt kommunens föreningsregister erbjuder man sina medlemmar motionsgympa två gånger i veckan i Aktiviteten.

Artikeln var ursprungligen publicerad i Mölndals-Posten 11:05 – 24 apr, 2022 Länk till artikeln

Karl Bjernestad

Intervju med en praktikant

Martin Andersson berättar…

Martin Andersson förtecknar Mölndals Innebandyklubbs arkiv:
”Det är mer än bara protokoll. När jag går igenom materialet, hittar jag alltfler intressanta uppgifter.”

Coronapandemin har ändrat våra liv. Martin Andersson hade en tidsbegränsad anställning på Volvos historiska arkiv som registrator, när personalen fick nyheter att många skulle få gå i en omstrukturering som följd av COVID-19 i februari 2021. Hur hamnade han här? Arif Naqvi intervjuade honom.

”Jag fick rådet att läsa för att bredda kunnandet om jag skulle eventuellt komma tillbaka.”

Han fick en plats att läsa arkivvetenskap på Göteborgs universitet. I kursen ingår en fem veckors praktikplats och han valde att göra den på Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland.

”Vi fick välja tre platser och de bad oss att inte rangordna, men jag ville ha praktik här, så det var mitt första val. Dessutom hade jag skrivit ett e-postmeddelande till den kursansvarige och hoppades få praktik i Mölndal.”

Varför valde du just Föreningsarkivet?

”Det är nära där jag bor och jag kände till verksamheten, men inte sett det.”

Vad har du för uppgifter här?

”Det är främst förtecknande och research, vanliga arkivuppgifter skulle jag säga. Jag går genom Mölndals Innebandyklubbs arkiv. Jag testade att registrera mig i Visual Arkiv [elektroniska förteckningsmjukvaran] igår.”

”Imorgon kommer också en av Mölndals Innebandyförenings grundare, Pontus Berger, som Jonas ska intervjua.”

Är det något som överraskade dig under praktikplatsen hittills?

”Det var en överraskning att både ni och medlemmarna är så aktiva med att samla material. Redan på andra dagen jag kom fick ni en leverans. Vi åker för att hämta material också imorgon. Många hör av sig och vill lämna material.”

”Det är också bredden på utbudet och föreningar som finns representerade: mycket politiska, kulturföreningar, körer … olika verksamheter”

Vad skulle du säga till någon som frågar om Föreningsarkivet?

”Jag skulle uppmana dem: passa på att ringa och besöka arkivet. Du kommer att bli överraskad av beståndet och bredden!”

  • Arif Naqvi, 2022-02-03

Om Arkivens dag 2021

Arkivens dag i Jonsered ägde rum lördag den 13:e november 2021. En artikel har lagts ut i Partille Tidning.

Det var ett fullspäckat program med intressanta föreläsningar, roliga teaterspel och informativa utställningar (som är också tillgängliga digitalt) . Bilderna nedan ger en intryck av evenemanget.

Arkivens dag 2021 i Jonsered

Bilder: Foto från Jonsered NSF Scoutkårens arkiv.
Överst: ”Utflykt, 1920-talet. Fotograf okänd. Nederst: Heimdals 24:e årsmöte i Jonsered, 1925. Fotograf: A.E. Hedlund

Arkivens dag 2021 infaller lördag 13:e november och firas i Jonsered med utställningar, uppträdande samt föreläsningar. Plats meddelas senare på denna sidan. I år sätter vi särskilt fokus på samhället Jonsered.

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland, Jonsereds hembygdsförening, Ett hem i Jonsered, Jonsereds IF, Östhjälpen och Partille kommun välkomnar alla till en eftermiddag med dramatiska scener, musik, sång, fika, utställningar och föreläsningar. Den äger rum i Jonsered Idrottsföreningens klubbhus, Jons väg 23, 433 75 Jonsered, kl. 11-15 lördagen den 13:e november 2021. Den ska även livesändas på Föreningsarkivets Youtube sida: www.youtube.com/Foreningsarkivet.

Ett hem i Jonsered, Hembygdsföreningen, Jonsereds IF, Östhjälpen och Föreningsarkivet har olika slag av utställningar om olika aspekter av deras och Jonsereds historia.  

Föreläsningar också handlar om Jonsereds historia, samt Östhjälpens verksamhet, Jonseredshus i kommunarkivet, hur digitala arkiv kan användas för verklighetsbaserade utställningar, digitaliseringens utmaningar för föreningar och andra arkivbildare, Jonsereds IF:s historik, samt hur föreningar kan bevara sina arkiv.

Det blir även liveteater med musik och sång, med David Anthin, Martina Pettersson och Niclas Eriksson.

Programmet tillkommer snart. Dörrarna öppnar kl. 10.45. Inträdet är gratis. Fika finns till försäljning.

Arkivens dag är gratis och ingen föranmälning behovs. Hela programmet livesändas på Youtube.

Upprop för enkätsvar

Vi har en enkät som vi uppmanar föreningar i våra upptagningskommuner (Ale, Härryda, Mölndal, Partille, Kungälv och Öckerö) att svara till för ett projekt för samtidsdokumentation om coronaviruset.

Alla svar ska hållas hemliga och blir tillgänglig för framtida forskare först efter 20 år.

Ni får svara flera gånger om du är engagerad i flera föreningar. Man får svara som enskild medlem/styrelseledamot eller som representant för hela föreningen.

Om ni har skickat dina reflektioner till oss redan under 2020, får man även återkomma och lägga till vidare kommentarer eller uppdateringar löpande.

Klicka här för att komma till enkäten.

Har du frågor eller problem med enkäten? Gärna kontakta oss.