Upprop för enkätsvar

Vi har en enkät som vi uppmanar föreningar i våra upptagningskommuner (Ale, Härryda, Mölndal, Partille, Kungälv och Öckerö) att svara till för ett projekt för samtidsdokumentation om coronaviruset.

Alla svar ska hållas hemliga och blir tillgänglig för framtida forskare först efter 20 år.

Ni får svara flera gånger om du är engagerad i flera föreningar. Man får svara som enskild medlem/styrelseledamot eller som representant för hela föreningen.

Om ni har skickat dina reflektioner till oss redan under 2020, får man även återkomma och lägga till vidare kommentarer eller uppdateringar löpande.

Klicka här för att komma till enkäten.

Har du frågor eller problem med enkäten? Gärna kontakta oss.

Lämna en kommentar