Digitalisering av Elfborgs Läns Tidning

Elfsborgs Läns Tidning har gått i konkurs för många år sedan. Bland resterna finns inbundna årgångar av tidningen från sista kvartalet 1972 fram till 1981. I tidningarna fanns en Göta älvdals bilaga. Skepplanda hembygdsförening fick dessa 27 böcker, varav 10 behandlade ett halvår, övriga 17 ett kvartal.

I bilden ser man de stora inbundna kopior av Elfsborgs läns tidning, författaren Bo Björklund och journalisten Kerstin Brandqvist Aspenstedt. Fotot tagits av en fotograf från Alingsås tidning.

Volymerna är för stora för att skanna in via vanliga skannrar.

Skepplanda hembygdsförening hade bestämt sig för att skapa PDF-filer av relevanta artiklar innan volymerna levereras till Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland för säker långtidsbevaring.

Under 2022 startade en studiecirkel, där man bläddrade igenom volymerna. Bilderna är tagna av Bernt Johansson.

Man markerade de sidor som handlade om Ale och annat som kunde vara intressant om Götaälvdalen.

När granskningen och märkning av de sidor som skall digitaliseras (se de gula klisterremsorna) är klar följde fotografering.

Men hur skall det arrangeras? Efter lite funderande kom Bernt Johansson (Skepplanda hembygdsförenings vice ordförande) fram till att bygga en ställning för att montera en kamera.

Men hur skall man kunna sköta avtryckaren? Bernt sökte en fjärrutlösare, men det fanns ingen som fungerade till kameran. Vid ett samtal med en fotofirma fick han ett tips om att det fanns en app som hette Canon Connect. Bernt laddade ner den på sin telefon, men fick det inte att fungera. Med hjälp av en yngre medlem i styrelsen lyckades han dock. Han kunde nu använda kamera och se den bild som den skulle ta i sin telefon. Nu var det bara till att sätta igång.

Så här ser det ut när allt är klart. Bilden tagits av Thore Thorson.

Två ”strålkastare” avsedda för fotografering är monterade i 45 graders vinkel, kameran rätt över och i sin telefon kan Bernt se vad kameran ser. Genom att trycka på knappen på telefonen tar kameran bilden. Det är bara att bläddra på.

Bilderna överförs till Bernts dator, där han kan beskära bilden för att ta bort överflödiga marginaler. Bilderna samlas sedan i en PDF-fil: en fil för varje kvartal.

Hittills har 9 volymer fotograferats och överförts till Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland i Mölndal. Det finn nu 15 PDF-filer klara.

Vi tackar Bernt Johansson för bilderna och textunderlaget till denna artikel. Skepplanda hembygdsförenings hemsida finns här: Skepplanda Hembygdsförening.

Om Arkivens dag 2021

Arkivens dag i Jonsered ägde rum lördag den 13:e november 2021. En artikel har lagts ut i Partille Tidning.

Det var ett fullspäckat program med intressanta föreläsningar, roliga teaterspel och informativa utställningar (som är också tillgängliga digitalt) . Bilderna nedan ger en intryck av evenemanget.

Arkivens dag 2021 i Jonsered

Bilder: Foto från Jonsered NSF Scoutkårens arkiv.
Överst: ”Utflykt, 1920-talet. Fotograf okänd. Nederst: Heimdals 24:e årsmöte i Jonsered, 1925. Fotograf: A.E. Hedlund

Arkivens dag 2021 infaller lördag 13:e november och firas i Jonsered med utställningar, uppträdande samt föreläsningar. Plats meddelas senare på denna sidan. I år sätter vi särskilt fokus på samhället Jonsered.

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland, Jonsereds hembygdsförening, Ett hem i Jonsered, Jonsereds IF, Östhjälpen och Partille kommun välkomnar alla till en eftermiddag med dramatiska scener, musik, sång, fika, utställningar och föreläsningar. Den äger rum i Jonsered Idrottsföreningens klubbhus, Jons väg 23, 433 75 Jonsered, kl. 11-15 lördagen den 13:e november 2021. Den ska även livesändas på Föreningsarkivets Youtube sida: www.youtube.com/Foreningsarkivet.

Ett hem i Jonsered, Hembygdsföreningen, Jonsereds IF, Östhjälpen och Föreningsarkivet har olika slag av utställningar om olika aspekter av deras och Jonsereds historia.  

Föreläsningar också handlar om Jonsereds historia, samt Östhjälpens verksamhet, Jonseredshus i kommunarkivet, hur digitala arkiv kan användas för verklighetsbaserade utställningar, digitaliseringens utmaningar för föreningar och andra arkivbildare, Jonsereds IF:s historik, samt hur föreningar kan bevara sina arkiv.

Det blir även liveteater med musik och sång, med David Anthin, Martina Pettersson och Niclas Eriksson.

Programmet tillkommer snart. Dörrarna öppnar kl. 10.45. Inträdet är gratis. Fika finns till försäljning.

Arkivens dag är gratis och ingen föranmälning behovs. Hela programmet livesändas på Youtube.

Upprop för enkätsvar

Vi har en enkät som vi uppmanar föreningar i våra upptagningskommuner (Ale, Härryda, Mölndal, Partille, Kungälv och Öckerö) att svara till för ett projekt för samtidsdokumentation om coronaviruset.

Alla svar ska hållas hemliga och blir tillgänglig för framtida forskare först efter 20 år.

Ni får svara flera gånger om du är engagerad i flera föreningar. Man får svara som enskild medlem/styrelseledamot eller som representant för hela föreningen.

Om ni har skickat dina reflektioner till oss redan under 2020, får man även återkomma och lägga till vidare kommentarer eller uppdateringar löpande.

Klicka här för att komma till enkäten.

Har du frågor eller problem med enkäten? Gärna kontakta oss.

Arkivens dag i Jonsered 2020 har ställts in

Affisch - Arkivens dag i Jonsered har ställts in
Arkivens dag i Jonsered 2020 har ställts in

Arkivens dag 2020 planerades för lördag 14:e november i Equmeniakyrkan i Jonsered med utställningar, uppträdande samt föreläsningar med särskilt fokus på samhället Jonsered.

Evenemanget måste tyvärr ställas in efter allmänna råden för hanteringen av COVID-19 skärptes i Västra Götalands region den 29 oktober 2020.

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland, Jonsereds hembygdsföreningEtt hem i JonseredJonsereds IFÖsthjälpen och Partille kommun hade samverkat för att planera en dag med dramatiska scener, musik, sång, fika, utställningar och föreläsningar, kl. 11-15 lördagen den 14:e november 2020. Den skulle även ha livesändats på Föreningsarkivets Facebooksida: www.facebook.com/foreningsarkivetsydvast.

Ett brev från Föreningsarkivets ordförande om beslutet att ställa in evenemanget finns här.

Programmet och vidare pressmaterial finns på https://foreningsarkivet-svg.se/pressrum

Mölndals Baptistförsamling

Vi håller på att förteckna Mölndals Baptistförsamlingens arkiv.

I anslutning med detta har vi skrivit en artikel som publicerades i Mölndals-Posten (2020-03-19)

Vi har även hittat material på kinesiska som vi skulle vilja få hjälp med att översätta. Du får läsa mer här.

Dockor som skickades till Kina av Mölndals Baptistförsamlingens Juniorer, februari 1928. Fotograf: okänt. Arkivbildare: Mölndals Baptistförsamling.

Föreningen Mölndals Kvarnby

Föreningen Mölndals Kvarnby är fortsättningen på Bystämman i Mölndals Kvarnby. Bystämman hanterade på sin tid alla gemensamma angelägenheter i Kvarnbyn och fallrättigheterna i Kvarnfallet (sammanlagt 32 kvarnfall). Dessa fallrättigheter har sedan omvandlats till andelar. Under modern tid har huvuddelen av rättigheterna ägts av SOAB och AB Papyrus. Nu är det Mölndals stad som äger i princip alla andelar, men den föreningen kommer att fortsätta drivas i ideell form. Föreningens ordförande kallas fortfarande för Byålderman. Föreningen deponerar sitt arkiv hos oss i vår Arkivdepå 2 inne på Forsåkersområdet (Papyrus). Materialet sträcker sig från 1624 fram till nutid.

Arkivet har fram tills nu varit oförtecknat, men nu har Mölndals stad projektanställt en arkivarie, Johanna, som skall se till att arkivet blir förtecknat och tillgängliggjort. Projektet är tänkt att vara avslutat till början av sommaren.

Idag kom personal från Mölndals stadsarkiv och Charlotta och hämtade arkivmaterialet från Föreningsarkivets depå. Det blev sammanlagt 16 fulla flyttkartonger. De fick bistånd i arbetet av arkivchef Jonas Andersson och två av våra ideella medhjälpare, Leif Carlsson och Frode Lyngsaa. Här nedan följer lite bilder från dagens insats.

M v h

Jonas Andersson, Arkivchef Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland

Johanna m
Johanna med flyttkartonger.
Foto: Jonas Andersson
Packande av arkivalier.
Arbetslaget i full fart. Arkivalierna packas i numrerade kartonger.
Foto: Jonas Andersson
Tredje och sista lasset. Foto: Jonas Andersson