Besök från Biblioteksmuseet i Borås på måndag

På måndag så får Föreningsarkivet besök från Biblioteksmuseet i Borås. Biblioteksmuseet drivs Biblioteksmuseiföreningen. På den här länken finns en film om Biblioteksmuseets verksamhet.

biblioteksmusset i borås, besök, bibliotekshyllor

Biblioteksmuseet vilket är lokaliserat i Borås, samlingar är byggda av donationer från såväl bibliotek och bildningsorganisationer som privatpersoner består bland annat av ett referensbibliotek med böcker och tidskrifter inom folk- och studiebiblioteksområdet. Samlingen är delvis men inte i sin helhet sökbar på nätet. Huvudavdelningarna i biblioteket är:

– biblioteksväsen allmänt
– utredningar
– statistik
– debatt
– enskilda bibliotek
– lokaler
– barn- och ungdomsverksamhet
– uppsökande verksamhet
– sjukhusbibliotek
– informationsarbete
– administration
– PR, diverse
– biblioteksteknik
– konferenser/utbildning
– yrkesroller
– Bibliotekstjänst
– forskning
– Norden
– material på engelska
– material på övriga främmande språk
– folkbildning
– bok(handel)
– enskilda personer
– periodica.

2. En särskild samling specialarbeten och uppsatser från bibliotekarieut-
bildningen.

3. Bokförteckningar från Sveriges Allmänna Biblioteksförening, SAB,
(numera SB), Bibliotekstjänst samt olika bibliotek och förlag m fl.

4. Foton av bibliotek, bibliotekspersonal och användare och invigningar
mm.

5. Filmer i olika tekniker som producerats om och av bibliotek.

6. Ljudband-/kassetter med intervjuer med biblioteksveteraner och
användare.

7. Diverse småtryck, särtryck, reklammaterial, vykort, bokmärken och
blanketter mm.

8. Arkivmaterial från olika projekt som inventeringen av bevarat material
från nedlagda bibliotek i fd Älvsborgs län, dagböcker som skickades
in i projektet ”Vad händer på de svenska folkbiblioteken 14 oktober
1996”, hemsidor från svenska folkbibliotek 1996-97 och lånekort från
insamlingen av sådana från alla svenska folkbibliotek 2008 mm.

9. Tidningsklipp med biblioteksansknytning 1903-87 (samlingen är
placerad på bibliotekshögskolan i Borås).

10.Utställningar som museet producerat om a) Brännvin och bibliotek, b)
Esperanto, c) Bokbuseen 50 år samt d) Folkbiblioteken 200 år från
1999.

11.Boksamlingar från olika studieorganisationer som visas i de olika
biblioteksmiljöer som presenteras i utställningsutrymmena.

12.Inventarier från olika folk- och studiebibliotek som också visas i
utställningsmiljöerna.
utställningsutrymmena.

Biblioteksmuseiföreningen som driver Biblioteksmuseet är en ideell förening som vill verka för att de svenska bibliotekens historia tas till vara och blir dokumenterad. Föreningen startades 1989. Föreningen är bl a initiativtagare till startandet av Biblioteksmuseet och ansvarar för driften av detsamma. Medlemmar är enskilda och institutioner/organisationer med intresse för biblioteks- och folkbildningshistoria.

Lämna en kommentar