Arkivens dag 2016 i Mölndal

Arkivens dag

Den 12 november 2016 anordnas Arkivens dag i Sverige och de nordiska länderna. Årets tema är ”Välkommen hem”.  Det står sedan institutionerna fritt att bestämma hur man väljer att tolka detta tema. Det är ett stort tema som skulle kunna beröra sådant som bostadsplanering, inredning, migration och hembygd.

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland (FSG) väljer att fokusera på föreningars bidrag till boende, väghållning och odling. Hur föreningarna arbetat för att förbättra medlemmarnas hem och skapa en hemkänsla även i allmänna miljöer.

Vi kommer att hålla till i anslutning till våra lokaler i samma hus som Mölndals Stadsmuseum. på Kvarnbygatan 12, 431 34 Mölndal. Öppettiden är 12:00 till 15:00.

Programmet:

12.00     Inledning med anförande av ordförande – Kaisa Blank-Nordmark (FSG)

12.15-12.50   Toltorpsdalen egnahemsförening – Ulla-Britt Karlsson

13.00-13.50   Vad är ett föreningsarkiv? – Jonas Andersson (FSG)

14.00-14.50   Amerikakolonin i Jonsered – Mabel Strivall

14.50-15.00   Avslutning och sammanfattning – Kaisa Blank Nordmark (FSG)

Utställningen ger en inblick i typer av handlingar som lagras i arkivet för att bevara regionens kulturarv, och som kopplades till temat och föreläsningar.

För vidare information om Föreningsarkivets handlingar och aktiviteter, besök vår:

FacebooksidaYoutube-kanal, Bilder i Digitalt Museum, Referensbibliotek:

Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Syftet är att väcka intresse för arkivens verksamhet i bred bemärkelse.

Bakom Arkivens dag står SASS ”Svenska arkiv i samverkan för synlighet” som består av landets arkivorganisationer Folkrörelsernas Arkivförbund (FA), Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Näringslivets Arkivråd (NLA), Näringslivsarkivens förening (NAF) och Riksarkivet.

Under 2016 har myndigheternas arkiv också anledning att fira lite extra. Tryckfrihetsförordningen trädde i kraft 1766 och fyller alltså 250 år i demokratins tjänst. Rätten att fritt uttrycka sina åsikter och den insyn i våra offentliga arkiv som rätten att ta del av allmänna handlingar innebär är fortfarande, 250 år senare, unik på många sätt.

Arkivens dag 2015 i Ale

Arkivens dag i Ale 2015, Fotograf Claes J Meurling
Arkivens dag i Ale 2015, Fotograf Claes J Meurling
Arkivens dag i Ale 2015, Fotograf Claes J Meurling
Arkivens dag i Ale 2015, Fotograf Claes J Meurling

Typiska arkivhandlingar (här exempel från Toltorpsdalens hyresgästsförening)
foto-med-handlingar-toltorpsdalens-hyresgastsforening

Lämna en kommentar