Sök i arkivet:

Nationella arkivdatabasen

Om ni får kolla på vilka arkiv förvaras hos oss, får ni söka i Nationella Arkivdatabasen.

Om ni skulle vilja kolla endast i våra samlingar får ni använda den här länken.

Ni får även kolla i samtliga arkiv i Sverige som har delat information om deras samlingar med riksarkivet via den här länken.

Om det finns ett eller flera arkiv som du har intresse i, kontakta oss för att boka en tid så att vi kan ta fram materialet och ordna en plats där du får kolla genom arkivalierna. Ni får använda kontaktformulären här.

Om arkivet tillhör till en aktiv förening, måste man får lov från styrelsen att kolla i deras arkiv.

Om en aktiv förening skulle vilja ta deras egna material hem, kan vi ordna ett utlån.

Digitalt Museum

Om ni skulle vilja utforska bilder som finns i våra samlingar har vi lagt ut några av dem på Digitalt Museums plattform här.

Ni får även kolla bilder som har lagts ut av andra arkiv samt museer i Sverige på Digitalt Museums plattform här.

Referensbibliotek

Förutom arkiv, har vi aven ett litet referensbibliotek med böcker av intresse för forskare om civilsamhällets historia i Sverige.

Man får söka om vilka böcker finns i biblioteket via Librarika.

Om man vill söka i flera bibliotek i Sverige, finns det en gemensam databas på nätet som kallas för Libris.

Vårt bibliotek har inte kopplats till Libris än, men det är ett projekt som vi tänker införa på sikt.

Hemsidan

Ett sökfält för att söka i hemsidan innehåll finns alltid ovanpå huvudmenyn.