Planera ett studiebesök

Vill din grupp veta mer om arkivet? Vi kan ta emot grupper för studiebesök.

Vi förklarar vad det är ett arkiv håller på med generellt, typ av material som vi samlar in, hur en förening kan bevara sina dokument och varför det är viktigt.

Vi visar även hur vi sorterar och förtecknar arkivmaterial så att de blir sökbara av framtida forskare. Ni får lära er hur man söker material i ett arkiv och hur vi kan hjälpa forskare med att hitta material som är relevant till deras frågor.

För att planera ett besök, behöver vi veta mer om din grupp och när ni skulle vilja komma. Hur länge skulle ni vara med och om ni har särskilda behov. Kontakta oss här.