Arkivens dag 2019 i Kungälv

Arkivens dag på Inlandsgården i Kärna, Kungälvs kommun

Lördag den 9:e november 2019 anordnas Arkivens dag i Sverige och de nordiska länderna. Årets tema är ”Gömt eller glömt”.  Det står sedan institutionerna fritt att bestämma hur man väljer att tolka detta tema.

Marknadsföringsbild för Arkivens dag i Kungälv

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland (FSG) väljer att fokusera på föreningars bidrag till det moderna samhället som nu tagits för givet eller har glömts bort. Hur föreningarna har skapat byggnader, tjänster, samlingar, välfärd, o.s.v. drivna av ideella krafter som vi kanske ibland glömmer bort.

Vi kommer att hålla en trevlig evenemang i samverkan med Inlands Folkdansare i deras fina lokal, där ni kan köpa en fika av Inlands Folkdansare som sköter Inlandsgården, höra Kenneth Gustafson (romanförfattare och vinnaren av Thomas Thorildsällskapets forskningsstipendium) berättar om sillperioden, lära er lite om historien kring en vital 125-åring i form av en av Sveriges största biodlareföreningar genom av Lars-Göran Larsson. Dessutom får ni insikt kring hur lokala föreningars historik bevaras av Föreningsarkivets arkivchef, Jonas Andersson.

Adressen är Inlands Folkdansares Föreningsgård, Inlandsgården, Slånvägen 7, 442 70 Kärna, Kungälvs kommun. Öppettiden är 11:45 till 15:00.

Programmet:

Dörrarna öppnar kl 11.45.

12.00-12.15   Invigning av ordförande Föreningsarkivet – Kaisa Blank-Nordmark, Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland

12.15-12.40  Folkdans – Inlands Folkdansare  

13.00-13.25  Föreläsning: ”När tranet stank i Bohuslän” –
Kenneth Gustafson, författare

13.45-14.10   Föreläsning: ”Södra Inlands Biodlareförening: Historik och verksamhet” – Lars-Göran Larsson, ordförande, Södra Inlands Biodlareförening

14.30-14.55   Föreläsning: ”Respektera källorna!” – Jonas Andersson (Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland)

15.00   Avslutning och sammanfattning – Kaisa Blank Nordmark (Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland.)

obs. Tiderna är ungefärliga, det kan förekomma eventuella ändringar under dagen.

Förutom dansuppvisningen och föreläsningar i programmet ska det även finnas en utställning med arkivhandlingar av Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland, en utställning med föremål från slöjdföreningen, och historiska bilder från Inlandsgårdens tillkomst.

Alla besökare får en gratis lott vid inträdet, och priserna delas ut vid dagens slut, kl 15.

För vidare information om Föreningsarkivets handlingar och aktiviteter, besök vår:

FacebooksidaYoutube-kanal, Referensbibliotek, bilder i Digitalt Museum,

Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Syftet är att väcka intresse för arkivens verksamhet i bred bemärkelse.