Vår historia

Redan på 1800-talt tog folkrörelsen fart. Tack vare att dåtidens föreningar och bildningsförbund var framsynta nog att dokumentera och bevara sitt material, har vi i Sverige idag ett omfattande historiskt material som är svårt att överträffa. Det finns idag drygt 80 föreningsarkiv i Sverige.

Föreningsarkivet i Sydvästra Götalands historia började 1938 på initiativ av två eldsjälar från arbetarrörelsen: Henning Karlsson och Anders Eliasson.

1971 blev vi en officiell institution med säte i Mölndal. Nu är vi en av fyra regionala föreningsarkiv som tillsammans med en femte institution, Göteborgs föreningsarkiv, täcker in hela Västra Götaland.

Nedan finns information om några av våra eldsjälar:

Henning Karlsson
Henning Karlsson

En typograf som satt i Mölndals stadsfullmäktige. Han och Anders Eliasson inledde insamlade av dokument förvarades i hans garage innan vi fick vår förstaarkivlokal, ett f.d. hönshus, år 1938. Hans sonson Patrik blev senare vår ordförande.

Anders Eliasson
Anders Eliasson

Anders Eliasson

Bland annat Ordförande för Svenska Pappersarbetaresförbundet avdelning 63 på Papyrus och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund i Mölndal. Han uppmanade yngre medlemmar att läsa gamla protokoll för att förstå tidigare generationers storartade arbete.

Sven Olsson
Sven Olsson

Chef för HSB Mölndal, kommunalpolitiker, riksdagsledamot. Föreningsarkivets vice ordförande och dynamisk visionär. Han använde sitt stora kontaktnät för att bygga upp Arkivet. Sven var en av personerna som gjorde att vi hamnade här på Kvarnbygatan.

Bengt "Sotarn" Andersson
Bengt ”Sotarn” Andersson

Typograf liksom Henning Karlsson. Stolt över av att avskedats av Papyrus 6 gånger. Han var en hård förhandlare och fixare som gjorde att Arkivet kunde.

Maj Pettersson
Maj Pettersson

Politisk aktiv i Bohus Landsting, blev även arkivchef för Föreningsarkivet 1971 och skapade värdefulla inspelningar och intervjuer med folk om deras minner. Hon gjorde våra första arkivförteckningar.

Maj-Lis Dahlgren
Maj-Lis Dahlgren

Vår andra arkivchef. Lärdes upp av Maj. Kompletterade sedan med utbildning på Landsarkivet i Göteborg. Hon satt i kultur- och fritidsnämnden. Maj-Lis skötte nästan allt från förteckningar, sociala aktiviteter, städning och utveckling av Arkivet. Efter avslutad tjänst valdes hon även in i vår styrelse.

John Lennart Jakobsson
John Lennart Jakobsson

Uppväxt och aktiv i Nykterhetsrörelsen. Utbildad ekonom och var bland annat ansvarig för koncernredovisngen hos Atlas Copco. Var vår kassör under många år. När han gick bort lämnade han hälften av sitt dödsbo till Arkivet.

Claes J Meurling
Claes J Meurling

Extremt begåvad fotograf som arbetade i Föreningsarkivet både professionellt och frivilligt. Han lämnade sina bilder och en del av sitt dödsbo till Arkivet.