Bilder

Föreningsarkivet brukar digitalisera inkomna bilder vid förteckningsarbete. Det kan vara tidskrävande, men gör att man får lättare dela bilderna via digitala kanaler samt förvara ursprungliga fotografierna orörda i syrafria kuvert för långtidsbevaring.

Några av våra bilder har lagts ut på Digitalt Museum.

Vi ber våra medlemsorganisationer att lämna in deras bilder för arkivering med så mycket information som de kan samla in om när och var bilderna tagits av vem och med vilka personer i bilderna.  Sådan dokumentation ökar värdet av bilderna för forskare och framtida styrelser, till exempel, när de firar jubileer.

Här finns en Excel-mall för organisationer som skulle vilja dokumentera deras bilder innan de levereras till arkivet.